Kök Hücre Tedavisi

 

Ülkemizde kanser hastalığının büyük oranda artış göstermesi, hastalığı önlemek ve yaşam süresinin uzatılması için farklı tedavi yöntemlerini gündeme getirdi. Bu yöntemlerden en etkilisini kök hücre tedavisi oluşturuyor. Kök hücre tedavisiyle, insanın vücudunda bulunan kanın tamamen değiştirilmesi işlemi yapılıyor.

Kök Hücre Tedavisi Neden Yapılıyor?

Kanser hastalığının alt yapısını kan değerlerinin düşük olması veya beyaz kan hücrelerinin anormal seviyede değişim göstermesi oluşturur. Kan değerlerinin normal seviyede seyretmemesi durumu vücut için halsizlik ve bitkinlik oluşmasına sebep oluyor. Kök hücre tedavisi ile vücudun kan değerlerinin normal seviyelerde seyretmesi sağlanıyor. Kök hücre tedavisi ülkemizde son yıllarda başarılı bir şekilde uygulanıyor. Uygulama farklı şekil ve tekniklerle devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde uygulanıyor.

Kök Hücre Tedavisine Devlet Katkısı

Devlet kök hücre tedavisi için kişilerin sağlık güvencelerine yönelik işlemler yapıyor. Özel hastanelerde yapılan kök hücre tedavilerinde devlet, sağlık güvencesinin varlığı durumunda 2 aylık tedavi ücretinin karşılanmasını sağlıyor. Kök hücre tedavisi bazı kanser türlerini metastaz yapmayacak şekilde tedavi ederek sonlandırıyor, bazı kanser türlerinde ise yaşama süresini uzatarak daha konforlu bir yaşam sağlıyor.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Kök hücre tedavisi iki seçenekle yapılan bir tedavi şeklidir. Tedavi için öncelikle kan verecek kişiyi bulmak gerekiyor. Kök hücre nakli olacak kişinin vücuduna uyacak kanı bulmak için öncelikle birçok tahlil ve tetkik yapılıyor. Kanser hastası olan kişinin bu tedaviyi yaptırmadan önce vücudunda hiçbir rahatsızlığı olmaması ve kan değerlerinin normal seviyede olması gerekiyor.

Kişinin tetkikleri yapılarak kişiye otolog(kendinden alınan kan ile) ya da başkasından kan almak (hastanın genetiğine uyan kişiler, kardeş veya çocukları) yöntemiyle kan nakli uygulanıyor. Otolog veya başkasından nakil yöntemi uygulanarak kök hücre tedavisi yapıldığında kan kişiden afarez yöntemiyle alınıyor. 72 saat hastanın eksik değerleri eklenilerek dondurulan bu kan, hasta olan kişiye damar yolu ile veriliyor.

Kök Hücre Tedavisi Sonrası Durum

Kök hücre tedavisinin sonucu, hastanın yaşı ve vücut metabolizmasına göre değişim gösteriyor. Vücuda yapılan kök hücrenin tutmasıyla hastalık tamamen ortadan kalkıyor. Hastaya 2 aylık bir takip sonrasında rutin kontroller yapılıyor.