Değerlerimiz

  • Kolay ulaşılabilirlik
  • Güvenilirlik
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklılık
  • Yenilikçilik
  • Değerlere bağlılık
  • Hasta haklarına duyarlılık
  • Takım çalışmasına bağlılık